Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#048

Venonat

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Insect Pokémon
Type:
HP
60
Attack
55
Defense
50
Sp. Atk
40
Sp. Def
55
Speed
45
Eigroepen:Bug
Nummer:#048 (National Pokédex)
#048 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Wilde Pokémon hebben vaker voorwerpen vast.
Tinted Lens
Eigen aanvallen die niet heel effectief zijn, doen dubbele schade.
Run Away
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan altijd vluchten van wilde Pokémon.

Evoluties

Train een Venonat naar Lv. 31.

Level-up aanvallen

Level
1
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
1
Struggle Bug
5010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Tackle
4010035
Level
5
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
11
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
13
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
17
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
23
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
25
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
29
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
35
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
37
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
41
Poison Fang
5010015
Heeft 50% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Level
47
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en TR-aanvallen

TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Morning Sun
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van het weer.
Broed
Rage Powder
20
Alle tegenstanders kunnen deze beurt alleen de gebruiker aanvallen.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.