Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#037

Vulpix

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Fox Pokémon
Type:
HP
38
Attack
41
Defense
40
Sp. Atk
50
Sp. Def
65
Speed
65
Eigroepen:Field
Nummer:#037 (National Pokédex)
#037 (National Pokédex (BDSP))

Abilities

Flash Fire
Absorbeert Fire-type aanvallen om eigen Fire-type aanvallen 50% sterker te maken.
Wilde Fire-type Pokémon verschijnen vaker.
Drought
(Verborgen Ability)
Roept sterk zonlicht op wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Vormen

Basisvorm van Vulpix.
Regionale vorm van Vulpix in de Alola-regio.

Evoluties

Gebruik een Fire Stone op een Vulpix.

Level-up aanvallen

Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
4
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
8
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
12
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Level
16
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Level
20
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
24
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
Level
28
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
32
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
36
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
40
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
44
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
48
Inferno
100505
Verbrandt het doelwit.
Level
52
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Level
56
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.

TM- en TR-aanvallen

TM05
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM50
Overheat
130905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM53
Energy Ball
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM61
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM87
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Baby-Doll Eyes
10030
Raakt vóór het doelwit en verlaagt diens Attack met 1 niveau.
Broed
Disable
10020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
Broed
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van alle Pokémon aan de kant van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.