Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#571

Zoroark

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Illusion Fox Pokémon
Type:
HP
60
Attack
105
Defense
60
Sp. Atk
120
Sp. Def
60
Speed
105
Eigroepen:Field
Nummer:#571 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Zoroark is niet verkrijgbaar in Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl.
Klik hier om Zoroark in de Pokémon Sword & Shield Pokédex te bekijken.

Abilities

Illusion
Deze Pokémon doet zich voor als de laatste Pokémon in de Party die niet uitgeschakeld is, tot hij geraakt wordt door een aanval.

Evoluties

Train een Zorua naar Lv. 30.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Assurance
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Burning Jealousy
701005
Verbrandt alle tegenstanders die deze beurt hun statistieken verhoogd hebben.
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
Copycat
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Extrasensory
8010020
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Hex
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Hyper Voice
9010010
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Knock Off
6510020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit.
Lash Out
751005
Kracht verdubbelt als de statistieken van de gebruiker deze beurt verlaagd zijn.
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Low Sweep
6510020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Night Daze
859510
Heeft 40% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als de gebruiker na het doelwit aanvalt.
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Scratch
4010035
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Skitter Smack
709010
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Snore
5010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Swift
6020
Raakt altijd.
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Thief
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Throat Chop
8010015
Het doelwit kan 2 beurten geen geluidsaanvallen gebruiken.
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Aanvallen uit eerdere games

Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Confide
20
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
Covet
6010025
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Hidden Power
6010015
Het type van deze aanval verschilt per gebruiker.
Laser Focus
30
De volgende aanval van de gebruiker is gegarandeerd een critical hit.
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Roar
20
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Swagger
8515
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Cut
509530
Incinerate
6010015
Verwijdert de Berry of Gem van het doelwit.
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.