Pokédex:
Ga naar:

#614

Beartic

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Freezing Pokémon
Type:
HP
95
Attack
110
Defense
80
Sp. Atk
70
Sp. Def
80
Speed
50
Eigroepen:Field
Nummer:#614 (National Pokédex)
#120 (Unova Pokédex)

Abilities

Snow Cloak
In een hagelstorm is deze Pokémon 25% moeilijker te raken.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak in een hagelstorm.
Swift Swim
(Verborgen Ability)
Verdubbelt de Speed van deze Pokémon in een regenbui.

Evoluties

Train een Cubchoo naar Lv. 37.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.

Level-up aanvallen

Level
1
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Powder Snow
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
1
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
5
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
13
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
17
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
21
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
Level
25
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
29
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
33
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
36
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
37
Icicle Crash
859010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
41
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
45
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
53
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
Level
59
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
66
Sheer Cold
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM49
Echoed Voice
4010015
Kracht stijgt iedere beurt met 40 als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 200.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM71
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Bulldoze
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM79
Frost Breath
409010
Raakt altijd met een critical hit.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM01
Cut
509530
HM03
Surf
9510015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM04
Strength
8010015
HM06
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.

Ei-aanvallen

Broed
Assurance
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Broed
Avalanche
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Broed
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Broed
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Aanvallen via ruilen

Aqua Jet
4010020
Raakt vóór het doelwit.
Covet
6010040
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.