Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#563

Cofagrigus

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Coffin Pokémon
Type:
HP
58
Attack
50
Defense
145
Sp. Atk
95
Sp. Def
105
Speed
30
Eigroepen:Amorphous, Mineral
Nummer:#563 (National Pokédex)
#069 (Unova Pokédex)

Abilities

Mummy
Wanneer deze Pokémon geraakt wordt door een aanval die fysiek contact maakt, verandert de Ability van de aanvaller ook in Mummy.

Evoluties

Train een Yamask naar Lv. 34.

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
1
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
1
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
5
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
9
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Level
13
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
17
Hex
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Level
21
Will-O-Wisp
7515
Verbrandt het doelwit.
Level
25
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
29
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
33
Guard Split
10
Telt de Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
33
Power Split
10
Telt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
34
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
39
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
45
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Level
51
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
57
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook.

TM- en HM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM61
Will-O-Wisp
7515
Verbrandt het doelwit.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Ei-aanvallen

Broed
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Heal Block
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen HP genezen.
Broed
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Nightmare
10015
Brengt iedere beurt 25% HP schade toe aan het doelwit zolang deze slaapt.

Aanvallen via ruilen

After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Block
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Wonder Room
10
Verwisselt 5 beurten lang de Defense en Sp. Def van alle Pokémon.