Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#554

Darumaka

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Zen Charm Pokémon
Type:
HP
70
Attack
90
Defense
45
Sp. Atk
15
Sp. Def
45
Speed
50
Eigroepen:Field
Nummer:#554 (National Pokédex)
#060 (Unova Pokédex)

Abilities

Hustle
Verhoogt de Attack van deze Pokémon met 50%, maar fysieke aanvallen zijn 20% minder nauwkeurig
Wilde Pokémon met hoger Level verschijnen minder vaak.
Inner Focus
(Verborgen Ability)
Deze Pokémon kan niet 'flinchen'.

Evoluties

Train een Darumaka naar Lv. 35.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
5010035
Level
3
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Level
6
Incinerate
3010015
Verwijdert de Berry van het doelwit.
Level
9
Rage
2010020
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau als hij direct na deze aanval geraakt wordt.
Level
11
Fire Fang
659515
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden of te laten 'flinchen'.
Level
14
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
17
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Level
19
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
Level
22
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
25
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
27
Thrash
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Level
30
Belly Drum
10
Brengt 50% HP schade toe aan de gebruiker, maar verhoogt diens Attack naar het maximum.
Level
33
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
Level
35
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
39
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
42
Overheat
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

TM- en HM-aanvallen

TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM50
Overheat
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM59
Incinerate
3010015
Verwijdert de Berry van het doelwit.
TM61
Will-O-Wisp
7515
Verbrandt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM83
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 3 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Flame Wheel
6010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
Broed
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
Broed
Hammer Arm
1009010
Verlaagt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Broed
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Yawn
10010
Laat het doelwit aan het einde van de volgende beurt in slaap vallen.

Aanvallen via ruilen

Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Heat Wave
1009010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.