Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#575

Gothorita

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Manipulate Pokémon
Type:
HP
60
Attack
45
Defense
70
Sp. Atk
75
Sp. Def
85
Speed
55
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#575 (National Pokédex)
#137 (Unova Pokédex)

Abilities

Frisk
Onthult het voorwerp dat de tegenstander vast heeft wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Shadow Tag
(Verborgen Ability)
Tegenstanders kunnen niet vluchten of wisselen.

Evoluties

Train een Gothita naar Lv. 32.
Train een Gothorita naar Lv. 41.

Level-up aanvallen

Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Pound
4010035
Level
1
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
3
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
7
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
10
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
14
Double Slap
158510
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
16
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
19
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
Level
24
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
25
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
Level
28
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Level
31
Future Sight
10010010
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
34
Heal Block
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen HP genezen.
Level
39
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
43
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
Level
50
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Level
53
Magic Room
10
Neutraliseert alle voorwerpen voor 5 beurten.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Psyshock
8010010
Gebruikt de Defense van het doelwit in plaats van de Sp. Def.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Ei-aanvallen

Broed
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Broed
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Broed
Miracle Eye
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Psychic-type aanvallen.
Broed
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Covet
6010040
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.