Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#595

Joltik

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Attaching Pokémon
Type:
HP
50
Attack
47
Defense
50
Sp. Atk
57
Sp. Def
50
Speed
65
Eigroepen:Bug
Nummer:#595 (National Pokédex)
#101 (Unova Pokédex)

Abilities

Compound Eyes
Verhoogt nauwkeurigheid van eigen aanvallen met 30%.
Wilde Pokémon hebben vaker (zeldzame) voorwerpen vast.
Unnerve
Tegenstanders kunnen geen Berries gebruiken.
Swarm
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.

Evoluties

Train een Joltik naar Lv. 36.

Level-up aanvallen

Level
1
Leech Life
2010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
1
Spider Web
10010
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
1
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
4
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
Level
7
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
12
Fury Cutter
209520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
15
Electroweb
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
18
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Level
23
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Level
26
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
29
Electro Ball
10010
Doet meer schade des te sneller de gebruiker is dan het doelwit.
Level
34
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
37
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
40
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
45
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
48
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM72
Volt Switch
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM76
Struggle Bug
3010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM81
X-Scissor
8010015
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM93
Wild Charge
9010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Cross Poison
7010020
Heeft 10% kans om het doelwit te vergiftigen. Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Pin Missile
148520
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Aanvallen via ruilen

Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.