Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#588

Karrablast

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Clamping Pokémon
Type:
HP
50
Attack
75
Defense
45
Sp. Atk
40
Sp. Def
45
Speed
60
Eigroepen:Bug
Nummer:#588 (National Pokédex)
#094 (Unova Pokédex)

Abilities

Swarm
Verhoogt de kracht van eigen Bug-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.
Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.
No Guard
(Verborgen Ability)
Aanvallen van deze Pokémon kunnen niet missen, maar die van tegenstanders ook niet.
Wilde Pokémon verschijnen vaker.

Evoluties

Ruil een Karrablast voor een Shelmet.

Level-up aanvallen

Level
1
Peck
3510035
Level
4
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
13
Fury Cutter
209520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Level
16
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
20
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
25
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Level
28
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
32
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
37
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
40
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
44
X-Scissor
8010015
Level
49
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Level
52
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
56
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM54
False Swipe
4010040
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM76
Struggle Bug
3010020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
TM81
X-Scissor
8010015
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Horn Attack
6510025
Broed
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Broed
Megahorn
1208510
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.

Aanvallen via ruilen

Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.