Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#608

Lampent

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Lamp Pokémon
Type:
HP
60
Attack
40
Defense
60
Sp. Atk
95
Sp. Def
60
Speed
55
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#608 (National Pokédex)
#114 (Unova Pokédex)

Abilities

Flash Fire
Absorbeert Fire-type aanvallen om eigen Fire-type aanvallen 50% sterker te maken.
Flame Body
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verbrand wordt.
Eieren komen sneller uit.
Shadow Tag
(Verborgen Ability)
Tegenstanders kunnen niet vluchten of wisselen.

Evoluties

Train een Litwick naar Lv. 41.
Gebruik een Dusk Stone op een Lampent.

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Minimize
10
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Smog
207020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
3
Minimize
10
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
5
Smog
207020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
7
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
10
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
13
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
16
Will-O-Wisp
7515
Verbrandt het doelwit.
Level
20
Flame Burst
7010015
Pokémon naast het doelwit ontvangen 6,25% HP schade.
Level
24
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
28
Hex
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit een statusprobleem heeft.
Level
33
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
38
Inferno
100505
Verbrandt het doelwit.
Level
45
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Level
53
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
61
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
69
Overheat
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.

TM- en HM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Telekinesis
15
Het doelwit kan 3 beurten lang geen aanvallen ontwijken, maar is immuun tegen Ground-type aanvallen.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Flame Charge
5010020
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 1 niveau.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM50
Overheat
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM59
Incinerate
3010015
Verwijdert de Berry van het doelwit.
TM61
Will-O-Wisp
7515
Verbrandt het doelwit.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Ei-aanvallen

Broed
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Acid Armor
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Broed
Clear Smog
5015
Maakt de aangepaste statistieken van het doelwit ongedaan.
Broed
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Heat Wave
1009010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.

Aanvallen via ruilen

Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.