Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#511

Pansage

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Grass Monkey Pokémon
Type:
HP
50
Attack
53
Defense
48
Sp. Atk
53
Sp. Def
48
Speed
64
Eigroepen:Field
Nummer:#511 (National Pokédex)
#037 (Unova Pokédex)

Abilities

Gluttony
Deze Pokémon gebruikt zijn Berry al als hij 50% of minder HP over heeft.
Overgrow
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.

Evoluties

Gebruik een Leaf Stone op een Pansage.

Level-up aanvallen

Level
1
Scratch
4010035
Level
4
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Lick
3010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
10
Vine Whip
3510015
Level
13
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
16
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
19
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
22
Seed Bomb
8010015
Level
25
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Level
28
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
Level
31
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
Level
34
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Level
37
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Level
40
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
Level
43
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM47
Low Sweep
6010020
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM62
Acrobatics
5510015
Kracht verdubbelt als de gebruiker geen voorwerp vast heeft.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM83
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Bullet Seed
2510030
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Covet
6010040
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Broed
Grass Whistle
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Leaf Storm
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Broed
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Broed
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Giga Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.