Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#505

Watchog

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Lookout Pokémon
Type:
HP
60
Attack
85
Defense
69
Sp. Atk
60
Sp. Def
69
Speed
77
Eigroepen:Field
Nummer:#505 (National Pokédex)
#011 (Unova Pokédex)

Abilities

Illuminate
Wilde Pokémon verschijnen vaker.
Keen Eye
Andere Pokémon kunnen de nauwkeurigheid van deze Pokémon niet verlagen.
Wilde Pokémon met lager Level verschijnen minder vaak.
Analytic
(Verborgen Ability)
Verhoogt de kracht van eigen aanvallen met 30% als deze Pokémon na de tegenstander aanvalt.

Evoluties

Train een Patrat naar Lv. 20.

Level-up aanvallen

Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Level
1
Tackle
5010035
Level
3
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
6
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
8
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Level
11
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
13
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
16
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
18
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
20
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
22
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Level
25
After You
15
Het doelwit van deze aanval valt meteen na de gebruiker aan.
Level
29
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Level
32
Hyper Fang
809015
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
36
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
39
Baton Pass
40
Wisselt de gebruiker met een andere Pokémon, en geeft die dezelfde aangepaste statistieken en statuseffecten.
Level
43
Slam
807520

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM67
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM83
Work Up
30
Verhoogt de Attack en Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM94
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM01
Cut
509530
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Assurance
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit dezelfde beurt schade ontving.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Foresight
10040
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Broed
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.

Aanvallen via ruilen

Aqua Tail
909010
Covet
6010040
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Last Resort
1401005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Seed Bomb
8010015
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.