Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#570

Zorua

Introductie:Pokémon Black & White
Soort:Tricky Fox Pokémon
Type:
HP
40
Attack
65
Defense
40
Sp. Atk
80
Sp. Def
40
Speed
65
Eigroepen:Field
Nummer:#570 (National Pokédex)
#151 (Unova Pokédex)

Abilities

Illusion
Deze Pokémon doet zich voor als de laatste Pokémon in de Party, tot hij geraakt wordt door een aanval.

Evoluties

Train een Zorua naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
5
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Level
9
Fake Tears
10020
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
13
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
17
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
21
Scary Face
10010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
25
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
29
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
Level
33
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
Level
37
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
41
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
Level
45
Punishment
1005
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Level
49
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
53
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
57
Night Daze
859510
Heeft 40% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Hone Claws
15
Verhoogt de Attack en nauwkeurigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Round
6010015
Kracht verdubbelt als een teamgenoot deze aanval dezelfde beurt ook gebruikte; raakt dan meteen erna.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM59
Incinerate
3010015
Verwijdert de Berry van het doelwit.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel of een voorwerp gebruikte.
TM67
Retaliate
701005
Kracht verdubbelt als een teamgenoot de vorige beurt uitgeschakeld werd.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM95
Snarl
559515
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 1 niveau.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Broed
Extrasensory
8010030
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
Broed
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Covet
6010040
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
Hyper Voice
9010010
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Uproar
9010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.