Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#250

Ho-Oh

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Rainbow Pokémon
Type:
HP
106
Attack
130
Defense
90
Sp. Atk
110
Sp. Def
154
Speed
90
Eigroepen:Undiscovered (Kan niet broeden)
Nummer:#250 (National Pokédex)

Level-up aanvallen

Level
1
Sacred Fire
100955
Heeft 50% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die bevroren is.
Level
11
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
22
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
33
Recover
20
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
44
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
55
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
66
Swift
6020
Raakt altijd.
Level
77
Whirlwind
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
88
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Level
99
Future Sight
809015
Brengt pas 2 beurten later schade toe.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM07
Zap Cannon
100505
Verlamt het doelwit.
TM08
Rock Smash
2010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM09
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Giga Drain
601005
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM20
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM24
Dragon Breath
6010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM35
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM38
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM39
Swift
6020
Raakt altijd.
TM42
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM43
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM47
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM50
Nightmare
10015
Brengt iedere beurt 25% HP schade toe aan het doelwit zolang deze slaapt.
HM02
Fly
709515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
HM04
Strength
8010015
HM05
Flash
7020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Goldenrod City
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Goldenrod City
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.