Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#217

Ursaring

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Hibernator Pokémon
Type:
HP
90
Attack
130
Defense
75
Sp. Atk
75
Sp. Def
75
Speed
55
Eigroepen:Field
Nummer:#217 (National Pokédex)

Evoluties

Train een Teddiursa naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
1
Lick
3010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Scratch
4010035
Level
8
Lick
3010020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
15
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
22
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
29
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
39
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
49
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
59
Thrash
9010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
TM02
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM03
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
TM04
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM07
Zap Cannon
100505
Verlamt het doelwit.
TM08
Rock Smash
2010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
6010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM31
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM34
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM35
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM39
Swift
6020
Raakt altijd.
TM40
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM41
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt soms het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM49
Fury Cutter
109520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
HM01
Cut
509530
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 1 niveaus.
Broed
Metal Claw
509535
Heeft 10% kans om de Attack van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Broed
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.