Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#178

Xatu

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Mystic Pokémon
Type:
HP
65
Attack
75
Defense
70
Sp. Atk
95
Sp. Def
70
Speed
95
Eigroepen:Flying
Nummer:#178 (National Pokédex)

Evoluties

Train een Natu naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
1
Peck
3510035
Level
10
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
20
Teleport
20
Vlucht van een gevecht met een wilde Pokémon.
Level
35
Future Sight
809015
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
50
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
65
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
601005
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM20
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM35
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM39
Swift
6020
Raakt altijd.
TM42
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM43
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt soms het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM50
Nightmare
10015
Brengt iedere beurt 25% HP schade toe aan het doelwit zolang deze slaapt.
HM02
Fly
709515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
HM05
Flash
7020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Drill Peck
8010020
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Steel Wing
709025
Heeft 10% kans om de Defense van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.