Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#193

Yanma

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Clear Wing Pokémon
Type:
HP
65
Attack
65
Defense
45
Sp. Atk
75
Sp. Def
45
Speed
95
Eigroepen:Bug
Nummer:#193 (National Pokédex)

Level-up aanvallen

Level
1
Foresight
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Level
1
Tackle
359535
Level
7
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
13
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
19
Sonic Boom
9020
Doet altijd 20 HP schade.
Level
25
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
31
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
37
Wing Attack
6010035
Level
43
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.

TM- en HM-aanvallen

TM02
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM03
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
601005
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM20
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM35
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM39
Swift
6020
Raakt altijd.
TM43
Detect
5
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt soms het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
HM05
Flash
7020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Leech Life
2010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Broed
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Whirlwind
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.