Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#339

Barboach

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Whiskers Pokémon
Type:
HP
50
Attack
48
Defense
43
Sp. Atk
46
Sp. Def
41
Speed
60
Eigroepen:Water 2
Nummer:#339 (National Pokédex)
#080 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Oblivious
Deze Pokémon is beschermd tegen verliefdheid.
Anticipation
Waarschuwt of een tegenstander aanvallen kent die super-effectief of extreem sterk zijn wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Evoluties

Train een Barboach naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
6
Mud Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Electric-type aanvallen met 50%, tenzij de gebruiker wisselt.
Level
6
Water Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Fire-type aanvallen met 50%, tenzij de gebruiker wisselt.
Level
10
Water Gun
4010025
Level
14
Mud Bomb
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
18
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
22
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
26
Magnitude
10030
Heeft een willekeurige kracht, tussen 10 en 150.
Level
31
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
Level
31
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
35
Aqua Tail
909010
Level
39
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
43
Future Sight
809015
Brengt pas 2 beurten later schade toe.
Level
47
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM03
Surf
9510015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM07
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Hydro Pump
120805
Broed
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Thrash
9010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Broed
Whirlpool
157015
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Dragon Dance
20
Verhoogt de Attack en Speed van de gebruiker met 1 niveau.
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen uit eerdere games

Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.