Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#420

Cherubi

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Cherry Pokémon
Type:
HP
45
Attack
35
Defense
45
Sp. Atk
62
Sp. Def
53
Speed
35
Eigroepen:Fairy, Grass
Nummer:#420 (National Pokédex)
#058 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Cherubi naar Lv. 25.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
359535
Level
7
Growth
40
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
10
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
13
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Level
19
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Level
22
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
Level
28
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
31
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
37
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
Level
40
Lucky Chant
30
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen critical hits.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
6010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Broed
Grass Whistle
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Seed Bomb
8010015
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.