Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#453

Croagunk

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Toxic Mouth Pokémon
Type:
HP
48
Attack
61
Defense
40
Sp. Atk
61
Sp. Def
40
Speed
50
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#453 (National Pokédex)
#129 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Anticipation
Waarschuwt of een tegenstander aanvallen kent die super-effectief of extreem sterk zijn wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Dry Skin
Ontvangt 25% meer schade van Fire-type aanvallen, maar Water-type aanvallen genezen 25% HP. Sterk zonlicht doet iedere beurt 12,5% HP schade, regenbuien genezen iedere beurt 12,5% HP.

Evoluties

Train een Croagunk naar Lv. 37.

Level-up aanvallen

Level
1
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
3
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
8
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
10
Taunt
10020
Ket doelwit kan 2 tot 4 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
Level
15
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Level
17
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
22
Revenge
6010010
Raakt na het doelwit. Kracht verdubbelt als de gebruiker deze beurt aangevallen is.
Level
24
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
29
Mud Bomb
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
31
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
36
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
38
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
43
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
45
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM08
Bulk Up
20
Verhoogt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Ket doelwit kan 2 tot 4 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM49
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
TM52
Focus Blast
120705
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel, wisselde of een voorwerp gebruikte.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM81
X-Scissor
8010015
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM04
Strength
8010015
HM06
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
HM08
Rock Climb
908520
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.

Ei-aanvallen

Broed
Bullet Punch
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Cross Chop
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Broed
Fake Out
4010010
Raakt vóór het doelwit en laat die 'flinchen', maar werkt alleen op de eerste beurt van de gebruiker.
Broed
Feint
5010010
Raakt alleen als het doelwit beschermd wordt door blokkades als Protect en Detect, en neutraliseert die.
Broed
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Me First
20
Voert de aanval uit die het doelwit voorbereidt met 1,5× de normale kracht, als de gebruiker voor het doelwit aanvalt.
Broed
Meditate
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Smelling Salts
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit verlamd is; die wordt dan genezen.
Broed
Vacuum Wave
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Wake-Up Slap
6010010
Kracht verdubbelt als het doelwit slaapt; die wordt dan wakker.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Fury Cutter
109520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Gunk Shot
120705
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Super Fang
9010
Halveert de huidige HP van het doelwit.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.