Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#187

Hoppip

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Cottonweed Pokémon
Type:
HP
35
Attack
35
Defense
40
Sp. Atk
35
Sp. Def
55
Speed
50
Eigroepen:Fairy, Grass
Nummer:#187 (National Pokédex)

Abilities

Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.
Leaf Guard
Deze Pokémon is immuun voor statusproblemen in sterk zonlicht.

Evoluties

Train een Hoppip naar Lv. 18.
Train een Skiploom naar Lv. 27.

Level-up aanvallen

Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
4
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
7
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
10
Tackle
359535
Level
12
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
14
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
16
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
19
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
22
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
25
Mega Drain
4010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
28
Cotton Spore
8540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Level
31
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
Level
34
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
37
Giga Drain
6010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
40
Bounce
85855
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan. Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
43
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
6010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM62
Silver Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM89
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Aromatherapy
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Broed
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 2 tot 6 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
Broed
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Broed
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Seed Bomb
8010015
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.