Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#200

Misdreavus

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Screech Pokémon
Type:
HP
60
Attack
60
Defense
60
Sp. Atk
85
Sp. Def
85
Speed
85
Eigroepen:Amorphous
Nummer:#200 (National Pokédex)
#072 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Levitate
Negeert Ground-type aanvallen, Spikes en Arena Trap.

Evoluties

Gebruik een Dusk Stone op een Misdreavus.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Psywave
8015
Doet willekeurige schade tussen 0,5× en 1,5× het Level van de gebruiker.
Level
5
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Level
10
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
14
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
19
Mean Look
1005
Het doelwit kan niet meer wisselen.
Level
23
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
28
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Level
32
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel, wisselde of een voorwerp gebruikte.
Level
37
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
41
Perish Song
5
Schakelt na 3 beurten alle Pokémon uit die sinds het gebruik van deze aanval niet gewisseld hebben.
Level
46
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.

TM- en HM-aanvallen

TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Ket doelwit kan 2 tot 4 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM49
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM61
Will-O-Wisp
7515
Verbrandt het doelwit.
TM63
Embargo
10015
Het doelwit kan 5 beurten lang geen voorwerpen gebruiken.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel, wisselde of een voorwerp gebruikte.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Ei-aanvallen

Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Destiny Bond
5
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt het doelwit dat ook.
Broed
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Broed
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Shadow Sneak
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Broed
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Heal Bell
5
Geneest alle Pokémon in het team van de gebruiker van slaap, vergiftiging, verlamming, totale bevriezing en verbranding.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Power Gem
7010020
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Swift
6020
Raakt altijd.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Uproar
5010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Aanvallen uit eerdere games

Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.