Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#137

Porygon

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Virtual Pokémon
Type:
HP
65
Attack
60
Defense
70
Sp. Atk
85
Sp. Def
75
Speed
40
Eigroepen:Mineral
Nummer:#137 (National Pokédex)
#192 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Trace
Deze Pokémon kopieert de Ability van een willekeurige tegenstander.
Download
Verhoogt de Attack of Sp. Atk van deze Pokémon met 1 niveau wanneer hij ingezet wordt, afhankelijk van of de Defense of Sp. Def van tegenstanders lager is.

Evoluties

Ruil een Porygon die een Up-Grade vasthoudt.
Ruil een Porygon2 die een Dubious Disc vasthoudt.

Level-up aanvallen

Level
1
Conversion
30
Verandert het type van de gebruiker in het type van een willekeurige aanval die hij kent.
Level
1
Conversion 2
10030
Verandert het type van de gebruiker in een willekeurige type wat de laatste aanval van het doelwit weerstaat.
Level
1
Sharpen
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
1
Tackle
359535
Level
7
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
12
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
18
Recover
10
Geneest 50% HP van de gebruiker.
Level
23
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
29
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
34
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
Level
40
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
45
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
51
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, totaal te bevriezen of te verbranden.
Level
56
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Level
62
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM68
Giga Impact
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Last Resort
1301005
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker al zijn andere aanvallen al heeft gebruikt.
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Swift
6020
Raakt altijd.
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.