Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#434

Stunky

Introductie:Pokémon Diamond & Pearl
Soort:Skunk Pokémon
Type:
HP
63
Attack
63
Defense
47
Sp. Atk
41
Sp. Def
41
Speed
74
Eigroepen:Field
Nummer:#434 (National Pokédex)
#084 (Sinnoh Pokédex)

Abilities

Stench
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak.
Aftermath
Als een tegenstander deze Pokémon uitschakelt met een aanval die fysiek contact maakt, verliest hij 25% HP.

Evoluties

Train een Stunky naar Lv. 34.

Level-up aanvallen

Level
1
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Scratch
4010035
Level
4
Poison Gas
5540
Vergiftigt het doelwit.
Level
7
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
11
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
15
Smokescreen
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
20
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
Level
25
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
31
Night Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
37
Memento
10010
De gebruiker valt flauw. Verlaagt de Attack en Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus.
Level
44
Explosion
5001005
De gebruiker valt flauw.

TM- en HM-aanvallen

TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Ket doelwit kan 2 tot 4 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM38
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM49
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM64
Explosion
5001005
De gebruiker valt flauw.
TM65
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel, wisselde of een voorwerp gebruikte.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM01
Cut
509530
HM05
Defog
15
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau en verwijdert diens barrières, zoals Light Screen en Reflect.
HM06
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Astonish
3010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Punishment
1005
Kracht verhoogt met 20 per statistiekbonus van de gebruiker.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Scary Face
9010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Smog
207020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Feint
5010010
Raakt alleen als het doelwit beschermd wordt door blokkades als Protect en Detect, en neutraliseert die.
Fury Cutter
109520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Swift
6020
Raakt altijd.