Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#328

Trapinch

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Ant Pit Pokémon
Type:
HP
45
Attack
100
Defense
45
Sp. Atk
45
Sp. Def
45
Speed
10
Eigroepen:Bug, Dragon
Nummer:#328 (National Pokédex)

Abilities

Hyper Cutter
Andere Pokémon kunnen de Attack van deze Pokémon niet verlagen.
Arena Trap
Tegenstanders op de grond kunnen niet vluchten of wisselen.
Wilde Pokémon verschijnen vaker.

Evoluties

Train een Trapinch naar Lv. 35.
Train een Vibrava naar Lv. 45.

Level-up aanvallen

Level
1
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
9
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
17
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Level
25
Sand Tomb
157015
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
33
Crunch
8010015
Heeft 20% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
41
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
49
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
Level
57
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
Level
65
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
73
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
81
Feint
5010010
Raakt alleen als het doelwit beschermd wordt door blokkades als Protect en Detect, en neutraliseert die.
Level
89
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM15
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
6010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM04
Strength
8010015
HM06
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Fury Cutter
109520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Broed
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Broed
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Bug Bite
6010020
Gebruikt de Berry van het doelwit als deze er een vast heeft.
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.