Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#069

Bellsprout

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Flower Pokémon
Type:
HP
50
Attack
75
Defense
35
Sp. Atk
70
Sp. Def
30
Speed
40
Eigroepen:Grass
Nummer:#069 (National Pokédex)
#069 (Kanto Pokédex)

Abilities

Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Bellsprout naar Lv. 21.
Gebruik een Leaf Stone op een Weepinbell.

Level-up aanvallen

Level
1
Vine Whip
3510010
Level
6
Growth
40
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
11
Wrap
158520
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
15
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
17
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
19
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
23
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
30
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
37
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
45
Slam
807520

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
601005
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt soms het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
HM01
Cut
509530
HM05
Flash
7020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 2 tot 6 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Broed
Leech Life
2010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Broed
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Broed
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Broed
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.

Move Tutor-aanvallen

Fuchsia City
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Saffron City
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Seven Island
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Victory Road
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.