Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#050

Diglett

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Mole Pokémon
Type:
HP
10
Attack
55
Defense
25
Sp. Atk
35
Sp. Def
45
Speed
95
Eigroepen:Field
Nummer:#050 (National Pokédex)
#050 (Kanto Pokédex)

Abilities

Sand Veil
In een zandstorm is deze Pokémon 25% moeilijker te raken.
Arena Trap
Tegenstanders op de grond kunnen niet vluchten of wisselen.

Evoluties

Train een Diglett naar Lv. 26.

Level-up aanvallen

Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Scratch
4010035
Level
5
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Magnitude
10030
Heeft een willekeurige kracht, tussen 10 en 150.
Level
17
Dig
6010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Level
21
Fury Swipes
188015
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
25
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
33
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
41
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
49
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
6010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM40
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt soms het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
HM01
Cut
509530
HM06
Rock Smash
2010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Beat Up
1010010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker, en gebruikt steeds de Attack van die Pokémon.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Uproar
5010010
Maakt alle slapende Pokémon wakker en valt 2 tot 5 beurten achter elkaar aan, waarbij Pokémon niet in slaap kunnen vallen.

Move Tutor-aanvallen

Four Island
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Fuchsia City
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Rock Tunnel
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Saffron City
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Victory Road
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Aanvallen via ruilen

Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.