Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#023

Ekans

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Snake Pokémon
Type:
HP
35
Attack
60
Defense
44
Sp. Atk
40
Sp. Def
54
Speed
55
Eigroepen:Dragon, Field
Nummer:#023 (National Pokédex)
#023 (Kanto Pokédex)

Abilities

Intimidate
Verlaagt de Attack van alle tegenstanders met 1 niveau wanneer deze Pokémon ingezet wordt.
Shed Skin
Iedere beurt is er 33% kans dat deze Pokémon zijn statusprobleem geneest.

Evoluties

Train een Ekans naar Lv. 22.

Level-up aanvallen

Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Wrap
158520
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
8
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
13
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
20
Glare
7530
Verlamt het doelwit.
Level
25
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
32
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
37
Spit Up
10010
Heeft een kracht van 100, 200 of 300, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Level
37
Stockpile
10
Spaart energie op, tot een maximum van 3, totdat Spit Up of Swallow gebruikt wordt.
Level
37
Swallow
10
Geneest 25%, 50% of 100% HP van de gebruiker, afhankelijk van hoe vaak Stockpile gebruikt is.
Level
44
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Giga Drain
601005
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
6010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt soms het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM49
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
HM04
Strength
8010015

Ei-aanvallen

Broed
Beat Up
1010010
Raakt 1 keer per gezonde Pokémon in het team van de gebruiker, en gebruikt steeds de Attack van die Pokémon.
Broed
Poison Fang
5010015
Heeft 30% kans om het doelwit ernstig te vergiftigen.
Broed
Pursuit
4010020
Raakt een doelwit dat wil wisselen voordat die wisselt, voor dubbele schade.
Broed
Slam
807520
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 2 tot 5 PP.

Move Tutor-aanvallen

Four Island
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Fuchsia City
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Rock Tunnel
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Saffron City
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Victory Road
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.