Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#025

Pikachu

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Mouse Pokémon
Type:
HP
35
Attack
55
Defense
30
Sp. Atk
50
Sp. Def
40
Speed
90
Eigroepen:Fairy, Field
Nummer:#025 (National Pokédex)
#025 (Kanto Pokédex)

Abilities

Static
Bij fysiek contact is er 30% kans dat de tegenstander verlamd wordt.

Evoluties

Train een Pichu met hoge vriendschap.
Gebruik een Thunder Stone op een Pikachu.

Voor-evolutie aanvallen

Leer als
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Leer als
Sweet Kiss
7510
Verwart het doelwit.

Level-up aanvallen

Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
6
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
Level
11
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
15
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
Level
20
Slam
807520
Level
26
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
33
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
41
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
Level
50
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
6010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
HM04
Strength
8010015
HM05
Flash
7020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
HM06
Rock Smash
2010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Bide
10
Absorbeert 2 beurten lang schade, en brengt dan het dubbele ervan toe aan laatste Pokémon die de gebruiker raakte.
Broed
Charge
20
Verdubbelt de kracht van de volgende aanval van de gebruiker als dit een Electric-type aanval is.
Broed
Double Slap
158510
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 2 tot 6 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Present
9015
Heeft een willekeurige kracht, tussen 40 en 120. Heeft echter ook 20% kans om het doelwit te genezen voor 20% HP.
Broed
Reversal
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Wish
10
Geneest aan het einde van de volgende beurt 50% HP van de Pokémon die dan op de plek van de gebruiker staat.

Move Tutor-aanvallen

Celadon City
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Four Island
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Fuchsia City
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
Pewter City
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Route 4
Mega Kick
120755
Route 4
Mega Punch
808520
Saffron City
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Silph Co.
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
Victory Road
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Aanvallen via ruilen/overzetten

Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Swift
6020
Raakt altijd.
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.