Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#069

Bellsprout

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Flower Pokémon
Type:
HP
50
Attack
75
Defense
35
Sp. Atk
70
Sp. Def
30
Speed
40
Eigroepen:Grass
Nummer:#069 (National Pokédex)
#064 (Johto Pokédex)

Abilities

Chlorophyll
In sterk zonlicht verdubbelt de Speed van deze Pokémon.

Evoluties

Train een Bellsprout naar Lv. 21.
Gebruik een Leaf Stone op een Weepinbell.

Level-up aanvallen

Level
1
Vine Whip
3510015
Level
7
Growth
40
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
11
Wrap
158520
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
13
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
15
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
17
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
23
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
27
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Level
29
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
35
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Level
39
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
41
Slam
807520
Level
47
Wring Out
1005
Doet meer schade des te meer HP het doelwit nog heeft.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
6010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM01
Cut
509530

Ei-aanvallen

Broed
Encore
1005
Het doelwit kan 3 tot 7 beurten alleen zijn laatst gebruikte aanval uitvoeren.
Broed
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Broed
Leech Life
2010015
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Broed
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Broed
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
Broed
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Broed
Tickle
10020
Verlaagt de Attack en Defense van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Weather Ball
5010010
Het type en de kracht van deze aanval hangen af van het weer.
Broed
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Move Tutor-aanvallen

Frontier Access
Gastro Acid
10010
Neutraliseert de Ability van het doelwit.
Frontier Access
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Frontier Access
Seed Bomb
8010015
Frontier Access
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Frontier Access
Sucker Punch
801005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Frontier Access
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Frontier Access
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.

Aanvallen uit eerdere games

Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.