Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#001

Bulbasaur

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Seed Pokémon
Type:
HP
45
Attack
49
Defense
49
Sp. Atk
65
Sp. Def
65
Speed
45
Eigroepen:Grass, Monster
Nummer:#001 (National Pokédex)
#231 (Johto Pokédex)

Abilities

Overgrow
Verhoogt de kracht van eigen Grass-type aanvallen met 50% als deze Pokémon minder dan 33% HP heeft.

Evoluties

Train een Bulbasaur naar Lv. 16.
Train een Ivysaur naar Lv. 32.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
359535
Level
3
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Leech Seed
9010
Steelt iedere beurt 12,5% HP van het doelwit.
Level
9
Vine Whip
3510015
Level
13
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
13
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
15
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
19
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
21
Sweet Scent
10020
Verlaagt de behendigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
25
Growth
40
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 1 niveau.
Level
27
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
31
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Level
33
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Level
37
Seed Bomb
8010015

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM09
Bullet Seed
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM19
Giga Drain
6010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM22
Solar Beam
12010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM53
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM01
Cut
509530
HM04
Strength
8010015
HM06
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Charm
10020
Verlaagt de Attack van het doelwit met 2 niveaus.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Grass Whistle
5515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Ingrain
20
Geneest iedere beurt 6,25% HP van de gebruiker, maar de gebruiker kan niet meer wisselen.
Broed
Leaf Storm
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Broed
Magical Leaf
6020
Raakt altijd.
Broed
Nature Power
20
Voert een andere aanval uit, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
Broed
Petal Dance
9010020
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
Broed
Power Whip
1208510
Broed
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Broed
Skull Bash
10010015
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau op de eerste beurt, en valt aan op de beurt erna.
Broed
Sludge
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.

Move Tutor-aanvallen

Frontier Access
Fury Cutter
109520
Kracht verdubbelt iedere beurt als deze aanval keer op keer wordt uitgevoerd, tot 160.
Frontier Access
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Frontier Access
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Frontier Access
Seed Bomb
8010015
Frontier Access
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Frontier Access
String Shot
9540
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Frontier Access
Synthesis
5
Geneest HP van de gebruiker afhankelijk van de tijd en het weer.
Frontier Access
Worry Seed
10010
Verandert de Ability van het doelwit in Insomnia.
Ilex Forest
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen van vorige generaties

Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.