Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#096

Drowzee

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Hypnosis Pokémon
Type:
HP
60
Attack
48
Defense
45
Sp. Atk
43
Sp. Def
90
Speed
42
Eigroepen:Human-Like
Nummer:#096 (National Pokédex)
#087 (Johto Pokédex)

Abilities

Insomnia
Deze Pokémon kan niet in slaap vallen.
Forewarn
Onthult de sterkste aanval van alle tegenstanders wanneer deze Pokémon ingezet wordt.

Evoluties

Train een Drowzee naar Lv. 26.

Level-up aanvallen

Level
1
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
1
Pound
4010035
Level
7
Disable
8020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 tot 7 beurten onbruikbaar.
Level
9
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
15
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
18
Poison Gas
5540
Vergiftigt het doelwit.
Level
21
Meditate
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Level
26
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
29
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Level
32
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
37
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
Level
40
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
43
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
50
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
53
Future Sight
809015
Brengt pas 2 beurten later schade toe.

TM- en HM-aanvallen

TM01
Focus Punch
15010020
Raakt na het doelwit, en alleen als de gebruiker in dezelfde beurt niet aangevallen werd.
TM04
Calm Mind
20
Verhoogt de Sp. Atk en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM12
Taunt
10020
Ket doelwit kan 2 tot 4 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM29
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM31
Brick Break
7510015
Verwijdert barrières van het doelwit, zoals Light Screen en Reflect.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM41
Torment
10015
Het doelwit kan niet meer twee beurten achter elkaar dezelfde aanval uitvoeren.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM48
Skill Swap
10010
Verwisselt de Abilities van de gebruiker en het doelwit.
TM49
Snatch
10010
Steelt de effecten van alle Status-aanvallen die op dezelfde beurt uitgevoerd worden.
TM56
Fling
10010
Verbruikt het voorwerp van de gebruiker. De kracht van deze aanval hangt af van welk voorwerp.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM60
Drain Punch
601005
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM85
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM86
Grass Knot
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM92
Trick Room
5
Voor vijf beurten lang vallen langamere Pokémon het eerst aan.

Ei-aanvallen

Broed
Assist
20
Voert een willekeurige aanval uit van één van de Pokémon in het team van de gebruiker.
Broed
Barrier
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Flatter
10015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Sp. Atk met 1 niveau.
Broed
Guard Swap
10
Verwisselt de aangepaste Defense en Sp. Def van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Broed
Nasty Plot
20
Verhoogt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Psycho Cut
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Broed
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Broed
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.

Move Tutor-aanvallen

Frontier Access
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Frontier Access
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Frontier Access
Low Kick
10020
Doet meer schade des te zwaarder het doelwit is.
Frontier Access
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Frontier Access
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Frontier Access
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Frontier Access
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Frontier Access
Trick
10010
Verwisselt de voorwerpen van de gebruiker en het doelwit.
Frontier Access
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Ilex Forest
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Counter
10020
Doet 2× de schade van de laatste fysieke aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Dynamic Punch
100505
Verwart het doelwit.
Mega Kick
120755
Mega Punch
808520
Metronome
10
Voert een compleet willekeurige aanval uit.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.
Seismic Toss
10020
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.