Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#081

Magnemite

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Magnet Pokémon
Type:
HP
25
Attack
35
Defense
70
Sp. Atk
95
Sp. Def
55
Speed
45
Eigroepen:Mineral
Nummer:#081 (National Pokédex)
#119 (Johto Pokédex)

Abilities

Magnet Pull
Steel-type tegenstanders kunnen niet vluchten of wisselen.
Wilde Steel-type Pokémon verschijnen vaker.
Sturdy
Negeert 1-hit KO aanvallen.

Evoluties

Train een Magnemite naar Lv. 30.
Train een Magneton (niet mogelijk in HeartGold & SoulSilver).

Level-up aanvallen

Level
1
Metal Sound
8540
Verlaagt de Sp. Def van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Tackle
359535
Level
6
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
11
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
14
Sonic Boom
9020
Doet altijd 20 HP schade.
Level
17
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
Level
22
Spark
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
27
Lock-On
5
De volgende aanval van de gebruiker kan niet missen.
Level
30
Magnet Bomb
6020
Raakt altijd.
Level
33
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
38
Discharge
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
43
Mirror Shot
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
46
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Level
49
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
Level
54
Zap Cannon
120505
Verlamt het doelwit.

TM- en HM-aanvallen

TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM24
Thunderbolt
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM25
Thunder
1207010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM34
Shock Wave
6020
Raakt altijd.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM57
Charge Beam
509010
Heeft 70% kans om de Sp. Atk van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM64
Explosion
5001005
De gebruiker valt flauw.
TM67
Recycle
10010
Herstelt een voorwerp dat de gebruiker eerder verbruikt heeft.
TM70
Flash
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
TM73
Thunder Wave
10020
Verlamt het doelwit.
TM74
Gyro Ball
1005
Doet meer schade des te sneller het doelwit is dan de gebruiker.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM91
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Move Tutor-aanvallen

Frontier Access
Gravity
5
Alle Pokémon zitten 5 beurten lang aan de grond en zijn vatbaar voor Ground-type aanvallen.
Frontier Access
Iron Defense
15
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Frontier Access
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Frontier Access
Magnet Rise
10
Maakt de gebruiker 5 beurten lang immuun voor Ground-type aanvallen.
Frontier Access
Rollout
309020
Valt 5 beurten achter elkaar aan, steeds met verdubbelde kracht. Kracht verdubbelt bovendien als de gebruiker ervoor Defense Curl gebruikte.
Frontier Access
Signal Beam
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Frontier Access
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Frontier Access
Swift
6020
Raakt altijd.

Aanvallen uit eerdere games

Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.