Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#220

Swinub

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Pig Pokémon
Type:
HP
50
Attack
50
Defense
40
Sp. Atk
30
Sp. Def
30
Speed
50
Eigroepen:Field
Nummer:#220 (National Pokédex)
#195 (Johto Pokédex)

Abilities

Oblivious
Deze Pokémon is beschermd tegen verliefdheid.
Snow Cloak
In een hagelstorm is deze Pokémon 25% moeilijker te raken.
Wilde Pokémon verschijnen minder vaak in een hagelstorm.

Evoluties

Train een Swinub naar Lv. 33.
Train een Piloswine die de aanval Ancient Power kent.

Level-up aanvallen

Level
1
Odor Sleuth
40
Neutraliseert de behendigheid van het doelwit en maakt deze vatbaar voor Normal-type en Fighting-type aanvallen.
Level
1
Tackle
359535
Level
4
Mud Sport
10015
Verlaagt 5 beurten lang de kracht van alle Electric-type aanvallen met 50%, tenzij de gebruiker wisselt.
Level
8
Powder Snow
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Level
13
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Level
16
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
20
Mud Bomb
658510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
25
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Level
28
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
32
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
37
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
Level
40
Mist
30
Tegenstanders kunnen 5 beurten lang de statistieken van het hele team niet veranderen.
Level
44
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
Level
49
Amnesia
20
Verhoogt de Sp. Def van de gebruiker met 2 niveaus.

TM- en HM-aanvallen

TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM16
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM26
Earthquake
10010010
Raakt Pokémon die ondergronds zijn voor dubbele schade.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM33
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM37
Sandstorm
10
Wekt een zandstorm op die 5 beurten duurt.
TM39
Rock Tomb
508010
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM76
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM80
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM04
Strength
8010015
HM06
Rock Smash
4010015
Heeft 50% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

Ei-aanvallen

Broed
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Broed
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Broed
Curse
10
Als Ghost-type: gebruiker verliest 50% HP waarna doelwit iedere beurt 25% HP verliest. Als niet-Ghost-type: verhoogt Attack en Defense en verlaagt Speed gebruiker met 1 niveau.
Broed
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Broed
Fissure
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit. Raakt Pokémon die ondergronds zijn.
Broed
Icicle Spear
1010030
Raakt 2 tot 5 keer.
Broed
Mud Shot
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Broed
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.

Move Tutor-aanvallen

Frontier Access
Ancient Power
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Frontier Access
Earth Power
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Frontier Access
Endeavor
1005
Maakt de HP van het doelwit gelijk aan die van de gebruiker, indien de gebruiker minder HP heeft.
Frontier Access
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Frontier Access
Mud-Slap
2010010
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 2 niveaus.
Frontier Access
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Frontier Access
Superpower
1201005
Verlaagt de Attack en Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Ilex Forest
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Defense Curl
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.