Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#072

Tentacool

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Jellyfish Pokémon
Type:
HP
40
Attack
40
Defense
35
Sp. Atk
50
Sp. Def
100
Speed
70
Eigroepen:Water 3
Nummer:#072 (National Pokédex)
#164 (Johto Pokédex)

Abilities

Clear Body
Andere Pokémon kunnen de statistieken van deze Pokémon niet verlagen.
Liquid Ooze
Geabsorbeerde HP van deze Pokémon richt schade toe in plaats van te genezen.

Evoluties

Train een Tentacool naar Lv. 30.

Level-up aanvallen

Level
1
Poison Sting
1510035
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
5
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
8
Constrict
1010035
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
12
Acid
4010030
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
15
Toxic Spikes
20
Legt een hindernis die tegenstanders die inwisselen vergiftigt. Na het tweede gebruik worden ze ernstig vergiftigd.
Level
19
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
22
Wrap
158520
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
26
Barrier
30
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
29
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
Level
33
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
36
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
40
Hydro Pump
120805
Level
43
Wring Out
1005
Doet meer schade des te meer HP het doelwit nog heeft.

TM- en HM-aanvallen

TM03
Water Pulse
6010020
Heeft 20% kans om het doelwit te verwarren.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM07
Hail
10
Wekt een hagelstorm op die 5 beurten duurt.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM13
Ice Beam
9510010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM14
Blizzard
120705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM18
Rain Dance
5
Wekt een regenbui op die 5 beurten duurt.
TM19
Giga Drain
6010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM36
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM46
Thief
4010010
Steelt het voorwerp van het doelwit als de gebruiker er geen vast heeft.
TM55
Brine
6510010
Kracht verdubbelt als het doelwit minder dan 50% HP over heeft.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel, wisselde of een voorwerp gebruikte.
TM75
Swords Dance
30
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM84
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
HM01
Cut
509530
HM03
Surf
9510015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM05
Whirlpool
157015
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen. Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
HM07
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Ei-aanvallen

Broed
Acupressure
30
Verhoogt een willekeurige statistiek van de gebruiker met 2 niveaus.
Broed
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Broed
Haze
30
Maakt de aangepaste statistieken van alle Pokémon op het veld ongedaan.
Broed
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Broed
Mirror Coat
10020
Doet 2× de schade van de laatste speciale aanval die de gebruiker deze beurt ontvangt.
Broed
Muddy Water
958510
Heeft 30% kans om de nauwkeurigheid van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Rapid Spin
2010040
Verwijdert alle valstrikken en hindernissen die het team van de gebruiker treffen.
Broed
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.

Move Tutor-aanvallen

Frontier Access
Dive
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
Frontier Access
Icy Wind
559515
Verlaagt de Speed van het doelwit met 1 niveau.
Frontier Access
Knock Off
2010020
Verwijdert het voorwerp van het doelwit en brengt dan 50% meer schade toe.
Frontier Access
Magic Coat
15
Kaatst statuseffecten door aanvallen van de tegenstander terug naar de tegenstander.
Frontier Access
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.