Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#037

Vulpix

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Fox Pokémon
Type:
HP
38
Attack
41
Defense
40
Sp. Atk
50
Sp. Def
65
Speed
65
Eigroepen:Field
Nummer:#037 (National Pokédex)
#127 (Johto Pokédex)

Abilities

Flash Fire
Absorbeert Fire-type aanvallen om eigen Fire-type aanvallen 50% sterker te maken, tenzij deze Pokémon bevroren is.

Evoluties

Gebruik een Fire Stone op een Vulpix.

Level-up aanvallen

Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
4
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
7
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
Level
11
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
14
Will-O-Wisp
7515
Verbrandt het doelwit.
Level
17
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
21
Imprison
10010
Het doelwit kan geen aanvallen meer gebruiken die de gebruiker ook kent.
Level
24
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
27
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
Level
31
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel, wisselde of een voorwerp gebruikte.
Level
34
Fire Spin
157015
Het doelwit ontvangt 2 tot 5 beurten lang iedere beurt 6,25% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
37
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
Level
41
Grudge
1005
Als de gebruiker deze beurt uitgeschakeld wordt, wordt de PP van de laatste aanval van het doelwit verlaagd naar 0.
Level
44
Extrasensory
8010030
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
47
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.

TM- en HM-aanvallen

TM05
Roar
10020
Forceert het doelwit te wisselen naar een willekeurige andere Pokémon.
TM06
Toxic
10010
Vergiftigt het doelwit ernstig.
TM10
Hidden Power
10015
De kracht en het type van deze aanval verschillen per gebruiker.
TM11
Sunny Day
5
Wekt sterk zonlicht op dat 5 beurten duurt.
TM17
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM20
Safeguard
25
Beschermt het hele team 5 beurten lang tegen statusproblemen en verwarring.
TM21
Frustration
10020
Doet meer schade des te minder bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM23
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM27
Return
10020
Doet meer schade des te meer bevriend de gebruiker is met zijn Trainer.
TM28
Dig
8010010
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM32
Double Team
15
Verhoogt de behendigheid van de gebruiker met 1 niveau.
TM35
Flamethrower
9510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM38
Fire Blast
120855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM42
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM43
Secret Power
7010020
Heeft 30% kans op een neveneffect, afhankelijk van het terrein van het gevecht.
TM44
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM45
Attract
10015
Laat het doelwit verliefd worden als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM50
Overheat
140905
Verlaagt de Sp. Atk van de gebruiker met 2 niveaus.
TM58
Endure
10
Weerstaat deze beurt alle aanvallen met minstens 1 HP. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM61
Will-O-Wisp
7515
Verbrandt het doelwit.
TM66
Payback
5010010
Kracht verdubbelt als het doelwit voor de gebruiker aanviel, wisselde of een voorwerp gebruikte.
TM77
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
TM78
Captivate
10020
Verlaagt de Sp. Atk van het doelwit met 2 niveaus als die van het andere geslacht is als de gebruiker.
TM79
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM82
Sleep Talk
10
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Voert een willekeurige andere aanval van de gebruiker uit.
TM83
Natural Gift
10015
Verbruikt een Berry van de gebruiker. De kracht en het type van deze aanval hangen af van welke Berry.
TM87
Swagger
9015
Verwart het doelwit, maar verhoogt diens Attack met 2 niveaus.
TM90
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.

Ei-aanvallen

Broed
Disable
8020
Maakt de laatst gebruikte aanval van het doelwit 4 tot 7 beurten onbruikbaar.
Broed
Energy Ball
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Broed
Extrasensory
8010030
Heeft 10% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Broed
Feint Attack
6020
Raakt altijd.
Broed
Flail
10015
Doet meer schade des te minder HP de gebruiker heeft.
Broed
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.
Broed
Heat Wave
1009010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Broed
Howl
40
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 1 niveau.
Broed
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Broed
Power Swap
10
Verwisselt de aangepaste Attack en Sp. Atk van de gebruiker en het doelwit.
Broed
Psych Up
10
Kopieert de aangepaste statistieken van het doelwit
Broed
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.

Move Tutor-aanvallen

Frontier Access
Heat Wave
1009010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Frontier Access
Ominous Wind
601005
Heeft 10% kans om de Attack, Defense, Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker te verhogen met 1 niveau.
Frontier Access
Pain Split
10020
Telt de HP van de gebruiker en het doelwit op, en verdeelt ze dan gelijk.
Frontier Access
Role Play
10
Kopieert de Ability van het doelwit.
Frontier Access
Snore
4010015
Kan alleen gebruikt worden als de gebruiker slaapt. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Frontier Access
Spite
10010
Vermindert de PP van de laatst gebruikte aanval van het doelwit met 4 PP.
Frontier Access
Swift
6020
Raakt altijd.
Frontier Access
Zen Headbutt
809015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Ilex Forest
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

Aanvallen uit eerdere games

Body Slam
8510015
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Double-Edge
12010015
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Mimic
10010
Kopieert tijdelijk de laatst gebruikte aanval van het doelwit.