Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#130

Gyarados

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Atrocious Pokémon
Type:
HP
95
Attack
125
Defense
79
Sp. Atk
60
Sp. Def
100
Speed
81
Nummer:#130 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Legends: Arceus)
#081 (Hisui Pokédex)

Evoluties

Train een Magikarp naar Lv. 20.

Level-up aanvallen

Evolutie
Water Pulse
6020
Raakt altijd
Level
1
Splash
40
Heeft totaal geen effect.
Level
5
Twister
4010025
Level
9
Bite
6010020
Level
15
Focus Energy
20
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 1 niveau.
Level
21
Crunch
8010010
Heeft 20% kans om de defensieve statistieken van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
29
Aqua Tail
859010
Level
37
Hurricane
100755
Level
47
Hydro Pump
100855
Level
57
Hyper Beam
120905

Move Tutor-aanvallen

Jubilife Village
Aqua Tail
859010
Jubilife Village
Bulldoze
6010020
Verlaagt de actiesnelheid van het doelwit.
Jubilife Village
Dark Pulse
8010
Raakt altijd.
Jubilife Village
Flamethrower
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verbranden.
Jubilife Village
Focus Energy
20
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 1 niveau.
Jubilife Village
Giga Impact
120905
Jubilife Village
Hyper Beam
120905
Jubilife Village
Ice Beam
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te bevriezen.
Jubilife Village
Ice Fang
659515
Heeft 20% kans om het doelwit te bevriezen.
Jubilife Village
Icy Wind
609520
Jubilife Village
Iron Head
8010010
Jubilife Village
Iron Tail
100755
Heeft 20% kans om de defensieve statistieken van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Jubilife Village
Outrage
908510
De gebruiker wordt gefixeerd op deze aanval.
Jubilife Village
Rest
10
Geneest 75% HP van de gebruiker en maakt die slaperig.
Jubilife Village
Rock Smash
4010020
Heeft 50% kans om de defensieve statistieken van de tegenstander te verlagen met 1 niveau.
Jubilife Village
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.
Jubilife Village
Thunderbolt
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen.
Jubilife Village
Water Pulse
6020
Raakt altijd