Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#214

Heracross

Introductie:Pokémon Gold & Silver
Soort:Single Horn Pokémon
Type:
HP
80
Attack
125
Defense
75
Sp. Atk
40
Sp. Def
95
Speed
85
Nummer:#214 (National Pokédex)
#000 (Beschikbaar in Legends: Arceus)
#075 (Hisui Pokédex)

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010030
Level
5
Rock Smash
4010020
Heeft 50% kans om de defensieve statistieken van de tegenstander te verlagen met 1 niveau.
Level
9
Pin Missile
4010020
Het doelwit ontvangt 3 beurten lang iedere beurt schade.
Level
15
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Level
21
Slash
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Level
29
Swords Dance
20
Verhoogt de offensieve statistieken van de gebruiker met 1 niveau.
Level
37
Double-Edge
1001005
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
47
Close Combat
1001005
Verlaagt de defensieve statistieken van de gebruiker met 1 niveau.
Level
57
Megahorn
100855

Move Tutor-aanvallen

Jubilife Village
Aerial Ace
6020
Raakt altijd.
Jubilife Village
Bulk Up
10
Verhoogt de offensieve en defensieve statistieken van de gebruiker met 1 niveau.
Jubilife Village
Bulldoze
6010020
Verlaagt de actiesnelheid van het doelwit.
Jubilife Village
Calm Mind
10
Verhoogt de offensieve en defensieve statistieken van de gebruiker met 1 niveau.
Jubilife Village
False Swipe
4010030
Laat het doelwit minimaal 1 HP overhouden.
Jubilife Village
Giga Impact
120905
Jubilife Village
High Horsepower
859510
Jubilife Village
Hyper Beam
120905
Jubilife Village
Megahorn
100855
Jubilife Village
Outrage
908510
De gebruiker wordt gefixeerd op deze aanval.
Jubilife Village
Rest
10
Geneest 75% HP van de gebruiker en maakt die slaperig.
Jubilife Village
Rock Slide
759010
Jubilife Village
Rock Smash
4010020
Heeft 50% kans om de defensieve statistieken van de tegenstander te verlagen met 1 niveau.
Jubilife Village
Shadow Claw
7010015
Raakt vaker met een critical hit.
Jubilife Village
Spikes
4010020
Het doelwit ontvangt 3 beurten lang iedere beurt schade.
Jubilife Village
Stone Edge
100805
Raakt vaker met een critical hit.