Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#271

Lombre

Introductie:Pokémon Ruby & Sapphire
Soort:Jolly Pokémon
Type:
HP
60
Attack
50
Defense
50
Sp. Atk
60
Sp. Def
70
Speed
50
Nummer:#271 (National Pokédex)

Niet verkrijgbaar

Evoluties

Train een Lotad naar Lv. 14.
Gebruik een Water Stone op een Lombre.