Pokédex:
Ga naar:

#083

Farfetch'd

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Wild Duck Pokémon
Type:
HP
52
Attack
90
Defense
55
Sp. Atk
58
Sp. Def
62
Speed
60
Nummer:#083 (National Pokédex)
#083 (Kanto Pokédex)

Level-up aanvallen

Level
1
Feint
3010010
Neutraliseert blokkades van het doelwit, zoals Protect en Detect.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
1
Mirror Move
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Sand Attack
10015
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
4
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
9
Cut
509530
Level
13
Razor Leaf
559525
Raakt vaker met een critical hit.
Level
18
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
22
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
27
Slash
7010020
Raakt vaker met een critical hit.
Level
31
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
36
Swords Dance
20
Verhoogt de Attack van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
40
Sky Attack
200905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM03
Helping Hand
20
Verhoogt de kracht van aanvallen van andere Pokémon naast de gebruiker met 50% voor deze beurt.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM09
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM14
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM18
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM19
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM26
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM50
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.