Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#022

Fearow

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Beak Pokémon
Type:
HP
65
Attack
90
Defense
65
Sp. Atk
61
Sp. Def
61
Speed
100
Nummer:#022 (National Pokédex)
#022 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Spearow naar Lv. 20.

Level-up aanvallen

Level
1
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
Level
1
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Peck
3510035
Level
1
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
1
Sky Attack
200905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
3
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
8
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
11
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
16
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
19
Mirror Move
20
Voert de laatst gebruikte aanval van het doelwit uit.
Level
29
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
37
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
47
Drill Peck
8010020

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM14
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM18
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM28
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, totaal te bevriezen of te verbranden.
TM48
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM50
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
TM58
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.