Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#093

Haunter

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Gas Pokémon
Type:
HP
45
Attack
50
Defense
45
Sp. Atk
115
Sp. Def
55
Speed
95
Nummer:#093 (National Pokédex)
#093 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Gastly naar Lv. 25.
Ruil een Haunter.

Level-up aanvallen

Level
1
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
1
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
1
Lick
3010030
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Smog
307020
Heeft 40% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
5
Confuse Ray
10010
Verwart het doelwit. Raakt ook Normal-type Pokémon.
Level
7
Poison Gas
9040
Vergiftigt het doelwit.
Level
12
Night Shade
10015
Doet schade gelijk aan het Level van de gebruiker.
Level
14
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
Level
19
Sucker Punch
701005
Raakt vóór het doelwit, maar alleen als deze een aanval voorbereidt die schade toebrengt.
Level
21
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
Level
30
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
36
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
45
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM02
Taunt
10020
Het doelwit kan 3 beurten lang geen Status-aanvallen gebruiken.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM11
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM20
Dark Pulse
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM21
Foul Play
9510015
Gebruikt de Attack van het doelwit in plaats van die van de gebruiker.
TM23
Thunder Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM26
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM31
Fire Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM32
Dazzling Gleam
8010010
TM35
Ice Punch
7510015
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM36
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM38
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM40
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM42
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
TM43
Shadow Ball
8010015
Heeft 20% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM52
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM53
Mega Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM59
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.