Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#116

Horsea

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Dragon Pokémon
Type:
HP
30
Attack
40
Defense
70
Sp. Atk
70
Sp. Def
25
Speed
60
Nummer:#116 (National Pokédex)
#116 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Horsea naar Lv. 32.
Niet verkrijgbaar in Pokémon: Let's Go, Pikachu & Eevee.

Level-up aanvallen

Level
1
Bubble
4010030
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
6
Smokescreen
10020
Verlaagt de nauwkeurigheid van het doelwit met 1 niveau.
Level
9
Water Gun
4010025
Level
15
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
18
Bubble Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
24
Focus Energy
30
Verhoogt de kans op critical hits van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
27
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
33
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
36
Dragon Pulse
8510010
Level
42
Hydro Pump
110805

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM25
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM29
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een totaal bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die totaal bevroren is.
TM34
Dragon Pulse
8510010
TM39
Outrage
12010010
Valt 2 tot 3 beurten achter elkaar aan, en verwart daarna de gebruiker.
TM47
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM51
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.
TM54
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM55
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit totaal te bevriezen.