Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#082

Magneton

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Magnet Pokémon
Type:
HP
50
Attack
60
Defense
95
Sp. Atk
120
Sp. Def
70
Speed
70
Nummer:#082 (National Pokédex)
#082 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Magnemite naar Lv. 30.
Niet verkrijgbaar in Pokémon: Let's Go, Pikachu & Eevee.

Level-up aanvallen

Evolutie
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, totaal te bevriezen of te verbranden.
Level
1
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
1
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Level
5
Thunder Shock
4010030
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
10
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
Level
15
Sonic Boom
9020
Doet altijd 20 HP schade.
Level
20
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
Level
26
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
36
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
46
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
56
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM04
Teleport
20
Wisselt de gebruiker.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM06
Light Screen
30
Halveert 5 beurten lang schade van speciale aanvallen tegen het hele team.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM09
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM16
Thunder Wave
9020
Verlamt het doelwit.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM28
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, totaal te bevriezen of te verbranden.
TM36
Thunderbolt
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
TM38
Thunder
1107010
Heeft 30% kans om het doelwit te verlammen. Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn.
TM48
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM54
Flash Cannon
8010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.