Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#146

Moltres

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Flame Pokémon
Type:
HP
90
Attack
100
Defense
90
Sp. Atk
125
Sp. Def
85
Speed
90
Nummer:#146 (National Pokédex)
#146 (Kanto Pokédex)

Level-up aanvallen

Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Wing Attack
6010035
Level
8
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
16
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
24
Air Slash
759515
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
32
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
40
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
48
Heat Wave
959010
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
56
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.
Level
64
Solar Beam
20010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
Level
72
Sky Attack
200905
Doet de eerste beurt niks, en valt aan op de beurt erna. Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM09
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM11
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM14
Fly
909515
Ontwijkt de eerste beurt aanvallen, en valt de beurt erna aan.
TM18
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM37
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM45
Solar Beam
20010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM46
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM48
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM50
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest zijn Flying-type voor de rest van de beurt.