Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#138

Omanyte

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Spiral Pokémon
Type:
HP
35
Attack
40
Defense
100
Sp. Atk
90
Sp. Def
55
Speed
35
Nummer:#138 (National Pokédex)
#138 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Omanyte naar Lv. 40.

Level-up aanvallen

Level
1
Constrict
1010035
Heeft 10% kans om de Speed van het doelwit te verlagen met één niveau.
Level
4
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
11
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
15
Water Gun
4010025
Level
22
Bite
6010025
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
26
Rock Throw
509015
Level
33
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
37
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
44
Hydro Pump
110805
Level
48
Shell Smash
15
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, maar verhoogt diens Attack, Sp. Atk en Speed met 2 niveaus.

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM09
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM22
Rock Slide
759010
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM25
Waterfall
8010015
Heeft 20% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM29
Scald
8010015
Heeft 30% kans om het doelwit te verbranden en ontdooit een bevroren doelwit. Ontdooit ook de gebruiker als die bevroren is.
TM47
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM51
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM55
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM56
Stealth Rock
20
Legt een hindernis die Rock-type schade toebrengt aan tegenstanders die inwisselen.