Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#078

Rapidash

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Fire Horse Pokémon
Type:
HP
65
Attack
100
Defense
70
Sp. Atk
80
Sp. Def
80
Speed
105
Nummer:#078 (National Pokédex)
#078 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Ponyta naar Lv. 40.

Level-up aanvallen

Evolutie
Fury Attack
158520
Raakt 2 tot 5 keer.
Level
1
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
1
Growl
10040
Verlaagt de Attack van het doelwit met 1 niveau.
Level
1
Horn Drill
5
Schakelt een doelwit van een lager level in één klap uit.
Level
1
Hypnosis
6020
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
1
Megahorn
1208510
Level
1
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Tail Whip
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met 1 niveau.
Level
5
Ember
4010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
10
Quick Attack
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
15
Double Kick
3010030
Raakt 2 keer.
Level
20
Stomp
6510020
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
Level
26
Fire Spin
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
32
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
38
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
Level
51
Take Down
908520
Brengt 25% van de schade toe aan de gebruiker.
Level
65
Flare Blitz
12010015
Brengt 33% van de schade toe aan de gebruiker. Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden. Ontdooit de gebruiker als die totaal bevroren is.

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM09
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM11
Will-O-Wisp
8515
Verbrandt het doelwit.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM19
Iron Tail
1007515
Heeft 30% kans om de Defense van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM26
Poison Jab
8010020
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM37
Flamethrower
9010015
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM45
Solar Beam
20010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna. In sterk zonlicht valt de gebruiker meteen aan.
TM46
Fire Blast
110855
Heeft 10% kans om het doelwit te verbranden.
TM48
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM58
Drill Run
809510
Raakt vaker met een critical hit.
TM60
Megahorn
1208510