Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#090

Shellder

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Bivalve Pokémon
Type:
HP
30
Attack
65
Defense
100
Sp. Atk
45
Sp. Def
25
Speed
40
Nummer:#090 (National Pokédex)
#090 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Gebruik een Water Stone op een Shellder.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
1
Water Gun
4010025
Level
4
Withdraw
40
Verhoogt de Defense van de gebruiker met 1 niveau.
Level
9
Leer
10030
Verlaagt de Defense van het doelwit met één niveau.
Level
13
Ice Shard
4010030
Raakt vóór het doelwit.
Level
18
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
22
Clamp
358515
Het doelwit ontvangt 4 tot 5 beurten lang iedere beurt 12,5% schade, en kan zolang niet wisselen.
Level
27
Aurora Beam
6510020
Heeft 10% kans om de Attack van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
31
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
Level
36
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
Level
40
Shell Smash
15
Verlaagt de Defense en Sp. Def van de gebruiker met 1 niveau, maar verhoogt diens Attack, Sp. Atk en Speed met 2 niveaus.
Level
45
Hydro Pump
110805

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM04
Teleport
20
Wisselt de gebruiker.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM09
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM28
Tri Attack
8010010
Heeft 20% kans om het doelwit te verlammen, te bevriezen of te verbranden.
TM42
Self-Destruct
2001005
De gebruiker valt flauw.
TM47
Surf
9010015
Raakt Pokémon die onderwater zijn voor dubbele schade.
TM51
Blizzard
110705
Raakt altijd in een hagelstorm. Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.
TM55
Ice Beam
9010010
Heeft 10% kans om het doelwit te bevriezen.