Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#049

Venomoth

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Poison Moth Pokémon
Type:
HP
70
Attack
65
Defense
60
Sp. Atk
90
Sp. Def
75
Speed
90
Nummer:#049 (National Pokédex)
#049 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Venonat naar Lv. 31.

Level-up aanvallen

Evolutie
Gust
4010035
Raakt Pokémon die hoog in de lucht zijn voor dubbele schade.
Level
1
Agility
30
Verhoogt de Speed van de gebruiker met 2 niveaus.
Level
1
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
1
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
1
Screech
8540
Verlaagt de Defense van het doelwit met 2 niveaus.
Level
1
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
8
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
12
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
14
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
16
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
20
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
28
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
37
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
46
Bug Buzz
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
Level
55
Quiver Dance
20
Verhoogt de Sp. Atk, Sp. Def en Speed van de gebruiker met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM04
Teleport
20
Wisselt de gebruiker.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM09
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM18
U-turn
7010020
Wisselt de gebruiker.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM40
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM45
Solar Beam
20010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM48
Hyper Beam
150905
De gebruiker kan de volgende beurt niets doen als deze aanval raakt.
TM50
Roost
10
Geneest 50% HP van de gebruiker. De gebruiker verliest diens Flying-type voor de rest van de beurt.
TM52
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM53
Mega Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
TM59
Dream Eater
10010015
Kan alleen gebruikt worden als het doelwit slaapt. Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.