Physical Special Status Physical/Special
Pokédex:
Ga naar:

#048

Venonat

Introductie:Pokémon Red & Blue
Soort:Insect Pokémon
Type:
HP
60
Attack
55
Defense
50
Sp. Atk
40
Sp. Def
55
Speed
45
Nummer:#048 (National Pokédex)
#048 (Kanto Pokédex)

Evoluties

Train een Venonat naar Lv. 31.

Level-up aanvallen

Level
1
Tackle
4010035
Level
4
Disable
10020
Maakt een willekeurige aanval van het doelwit 4 beurten onbruikbaar.
Level
8
Supersonic
5520
Verwart het doelwit.
Level
12
Confusion
5010025
Heeft 10% kans om het doelwit te verwarren.
Level
14
Poison Powder
7535
Vergiftigt het doelwit.
Level
16
Stun Spore
7530
Verlamt het doelwit.
Level
20
Psybeam
6510020
Heeft 10% kans om het doelwit te verlammen.
Level
24
Sleep Powder
7515
Laat het doelwit in slaap vallen.
Level
28
Leech Life
8010010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.
Level
32
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.

TM-aanvallen

TM01
Headbutt
7010015
Heeft 30% kans om het doelwit te laten 'flinchen'.
TM05
Rest
10
Geneest alle HP van de gebruiker en laat die in slaap vallen voor 3 beurten.
TM07
Protect
10
Blokkeert deze beurt alle aanvallen tegen de gebruiker. De slagingskans zakt steeds bij opeenvolgend gebruik.
TM08
Substitute
10
Wisselt 25% HP van de gebruiker in om een vervanger te creëren die aanvallen opvangt.
TM09
Reflect
20
Halveert 5 beurten lang schade van fysieke aanvallen tegen het hele team.
TM12
Facade
7010020
Kracht verdubbelt als de gebruiker vergiftigd, verlamd of verbrand is.
TM27
Toxic
9010
Vergiftigt het doelwit ernstig. Raakt altijd als de gebruiker Poison-type is.
TM40
Psychic
9010010
Heeft 10% kans om de Sp. Def van het doelwit te verlagen met 1 niveau.
TM45
Solar Beam
20010010
Doet de eerste beurt niets, en valt aan op de beurt erna.
TM52
Sludge Bomb
9010010
Heeft 30% kans om het doelwit te vergiftigen.
TM53
Mega Drain
7510010
Geneest de gebruiker voor 50% van de toegebrachte schade.